top of page
orange-bol.png

Door sociale 
connectie de 
eenzaamheid verminderen 

Als uw dierbaren voor zorg in aanmerking komen wilt u uiteraard het allerbeste. Aicare BV komt met de nieuwste technologie om het zorgpersoneel optimaal te ondersteunen. Met slimme systemen waken we over de cliënten en kunnen we, wanneer nodig, menselijke hulp inschakelen. Dit resulteert in meer privacy en dus een fijner gevoel.

Hieronder noemen we enkele belangrijke aspecten van zorgdomotica die relevant zijn voor cliënten:

Zelfstandigheid en autonomie:

Eén van de belangrijkste voordelen hierbij is het bevorderen van zelfstandigheid en autonomie bij cliënten. Technologische oplossingen, zoals slimme sensoren en elektronische hulpmiddelen, kunnen cliënten helpen om langer zelfstandig te blijven functioneren in hun vertrouwde thuisomgeving.

 

Veiligheid en monitoring:

Aicare BV  biedt oplossingen voor monitoring en veiligheid. Dit kan variëren van 24/7 “waken” over de cliënt tot het melden van (bijna) valdetectie’s. Voor cliënten betekent dit een verhoogd gevoel van veiligheid en geruststelling, vooral als men weet dat men wordt ondersteund door technologie die snel zal reageren in noodsituaties.

 

Gebruiksvriendelijkheid:

Het ontwerp en de implementatie moeten rekening houden met de gebruiksvriendelijkheid voor cliënten, vooral als het gaat om oudere personen of mensen met beperkingen. Geen diversiteit van verschillende technieken, maar een  eenvoudige oplossing zoals een nagenoeg onzichtbare plafond sensor.

 

Persoonlijke zorg op maat:

Onze zorgapplicatie kan worden afgestemd op de individuele behoeften van cliënten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat bepaalde gezondheidsparameters worden gemonitord of dat herinneringen worden ingesteld voor medicatie. Door deze personalisatie kan de zorg beter aansluiten op de specifieke situatie en behoeften van de cliënt.

 

Mogelijkheid tot sociale connectie:

Aicare BV biedt ook oplossingen zoals de slimme lamp voorzien van communicatiemiddelen, waardoor cliënten in contact kunnen blijven met zorgverleners, familieleden en vrienden. Dit draagt bij aan sociale connectie en kan gevoelens van eenzaamheid verminderen, vooral voor cliënten die niet gemakkelijk fysiek toegang hebben tot sociale contacten.

 

Conclusie:

Het is van essentieel belang dat bij de implementatie van zorgdomotica de wensen en behoeften van cliënten centraal staan en dat zij actief worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Hierdoor kunnen oplossingen worden ontwikkeld die daadwerkelijk aansluiten bij de levensstijl en voorkeuren van cliënten, wat uiteindelijk bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van leven.

Client | Door sociale  connectie de  eenzaamheid verminderen 
bottom of page