top of page
orange-bol.png

Zorg waar het moet en techniek waar het kan

Binnen de Zorgmarkt, met name de ouderenzorg, zijn de werkzaamheden voor het zorgpersoneel vrij intensief. Naast de reguliere zorgwerkzaamheden zijn er tal van extra zaken die men in de gaten moet worden gehouden, bijvoorbeeld om de veiligheid van de cliënten te waarborgen. In de praktijk betekent dit dat de controlerende werkzaamheden veel extra tijd in beslag nemen. Men loopt letterlijk hele gebouwen door om te controleren of alles goed is. Deze signalen uit de zorgmarkt heeft Aicare BV jaren geleden doen besluiten om een ontwikkeling op te zetten die de controlerende zaken van het zorgpersoneel kan overnemen.

 

Het uitgangspunt hierbij is: “Zorg waar het moet en techniek waar het kan.” Deze ontwikkeling van Aicare BV is de zelf ontwikkelde software applicatie, Aicare. Letterlijk vertaald “ik zorg” en met de beginletters AI van Artificial intelligence.

Zorgmedewerker | Zorg waar het moet en techniek waar het kan

Wat is de software applicatie Aicare?

Aicare is een intelligente software die werkt als centrale verzamelunit. Hierop kan men diverse zorg domotica oplossingen op aansluiten. Denk hierbij aan slimme sensoren die waken over de veiligheid van de cliënten: toegangscontrole systemen, camera’s, zorgalarmering systemen en zorgsignaleringssystemen.

 

Nagenoeg bij alle zorginstellingen zijn bovengenoemde domotica systemen aanwezig. Vaak werken deze zorgsystemen naast elkaar. Hierdoor ontstaat een complex geheel, met meldingen die op verschillende devices binnenkomen.

 

Hoe kan Aicare nu worden ingezet?

Indien de (bestaande) domotica systemen gekoppeld worden op Aicare, ontstaat er een logisch geheel van meldingen. Deze meldingen worden hierbij overzichtelijk weergegeven op een mobiele APP. Aicare “verzamelt” alle meldingen en presenteert deze op een overzichtelijke manier.

 

Wat zijn nu de voordelen van Aicare?

Het grote voordeel van Aicare is dat het zorgsysteem en fabricaat onafhankelijk is. Het kan een nieuwe of bestaand zorgsysteem zijn. veel is hierbij te koppelen. Een tweede grote voordeel is dat de APP van Aicare hetzelfde blijft, ongeacht welke zorgsysteem er in de loop der tijd aan gekoppeld wordt. Dit resulteert in een grote gebruikers vriendelijkheid.

 

Training en ondersteuning van gebruikers:

Aangezien zorgdomotica vaak nieuwe technologieën introduceert, organiseert  Aicare BV periodiek training sessies voor de zorgmedewerkers en geeft uitleg over de werking aan de cliënten en verwanten. Dit draagt bij aan een soepele acceptatie en optimalisatie van de voordelen van zorgdomotica.

bottom of page